HR Helden heeft de Privacy Verklaring gecreëerd om te laten zien dat wij veel waarde hechten aan uw privacy. Het volgende stukje tekst geeft informatie over de manier van adresverzameling en -verwerking voor onze website: hrhelden.com. HR Helden is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw gegevens aan ons te verstrekken stemt u in met deze privacy verklaring.

HR Helden zal uw gegevens niet delen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derde partijen, tenzij wij voor het uitvoeren van de overeenkomst met u gebruik maken van dienstverleners (zoals pakket bezorgers), deze derden partijen zullen als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door HR Helden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor marketing en web analytics diensten en het beheren en onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als je een contact-, of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type Gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Max. 1 Jaar
Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief of het onbestelbaar zijn van e-mailadres
Aanvraag via e-mail Max. 10 jaar
Overige formulieren Max. 1 jaar
Google Analytics Max. 26 maanden

 

Beveiliging

Alle gegevens die je met HR Helden uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen.

 

Website bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om websitebezoek bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze online advertenties zijn. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website van HR Helden. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om HR Helden als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Automatisch verkregen informatie

Wij gebruiken uw IP- (Internet Protocol) adres om problemen met onze server te kunnen analyseren en om onze website te administreren.

 

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op de website van HR Helden zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat deze Partijen met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten. HR Helden is niet verantwoordelijk voor het privacyreglement van deze websites.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij elke maand geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van online marketing, onze diensten en aanverwante zaken. E-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden met retargeting lijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoonde gedrag op de website. Hiermee verwachten we onze websitebezoekers nog beter te kunnen informeren over onze kennis, diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

 

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend of sluiten we op voorhand een verwerkersovereenkomst. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je op enige wijze een relatie met HR Helden hebt of bent aangegaan, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

HR Helden
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
Of stuur een e-mail naar dick@hrhelden.nl o.v.v. Klantenbeheer.

 

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.